A tevékenység keretében a Társaságunk végzi a Zirc Város Önkormányzata tulajdonát képező közterületek kézi és gépi tisztítási és pormentesítési munkáit, valamint a hó és síkosságmentesítési munkákat. A feladatokat az Önkormányzattal évente megkötött szerződés alapján teljesíti a Kft., mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot. A hivatal Városüzemeltetési Osztálya által jelzett igényeket figyelembe véve összeállított ütemezés szerint végezzük a munkát.

A tevékenység során van lehetőség önkormányzati igény szerint közmunkások bevonására.

További feladataink többek között

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetés, kezelés (TEÁOR: 6832)

Feladataink elvégzését a következő eszközök segítik:

Gépek
Adapterek
Tehergépjárművek